תרגיל למידה מרחוק - שכבה י"א

                                 

  *   תרגיל למידה לתלמידים שיצאו למסע  הישראלי                         

 

   **    תרגיל למידה לתלמידים שלא יצאו למסע הישראלי

 
הגדרות כלליות כניסה למערכת