חלוקת ספרי ההשאלה תתקיים בין התאריכים 27/8-30/8 בין השעות 9:00-14:00

רשימות ספרים י"

רשימת ספרים שכבה י"א

רשימת ספרים שכבה י"ב

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת