נחשון ותכנית מעוף

כיתת נחשון – למצטיינים בעלי כישורי מנהיגות ומודעות חברתית

תכנית נחשון הינה תכנית לפיתוח ולטיפוח נוער עתיר כישרונות וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודה מובילה למדינה ישראל. התכנית יונקת את תפיסת החינוך וההכשרה שלה מתכנית העילית הצבאית-אקדמית "תלפיות", ומתבצעת במסגרת כיתות מדעיות ייעודיות בחטיבות העליונות.

התפיסה החינוכית של התכנית מבוססת על למידה ועל  פיתוח מנהיגות עצמית של התלמידים בהובלת המחנך – המנהיג. התכנית השנתית בנויה על תהליכים בנושאים שנתיים שונים, ומתאפיינת בפיתוח מקביל ומאוזן של שלושה בסיסי כח: השכלתי – התנהגותי – ערכי, השואפים ליצור ביחד שלם הגדול מסכום חלקיו.

התכנית מתאימה לתלמידים בעלי תחומי עניין רחבים, בעלי תשתית אישיותית וערכית מתאימה להובלה, רוחב אופקים כללי בדגש על תחומי המדעים, אשר יתנסו בחוויות לימודיות וחברתיות שונות מהמקובל בבית הספר. בנוסף ללימודים המדעיים, נתמקד בפיתוח יכולת החשיבה, הלימוד, ההתמודדות והניתוח של נושאים רבים. התכנית שואפת שבוגריה יצטיינו במגוון כיווני התפתחות בתחומים המקצועיים, הנסמכים על חשיבה מדעית, על מקוריות, על יצירתיות, ועל כישורי מובילות, יזמות ומנהיגות.

הבוגר יהיה אזרח תורם, מוביל ומחויב לחברה, לעם ולמדינת ישראל.