רשימת ספרי לימוד תשע"ט

====================================

עבודות לקיץ במתמטיקה :

עבודה לקיץ – מתמטיקה – 3 יח'

עבודה לקיץ – מתמטיקה – 4-5 יח'

בתחילת ספטמבר יתקיים מבחן למי שמעוניין לעבור רמה.

===========================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[embeddoc url="https://tichonhadash.co.il/wp-content/uploads/2017/08/פרויקט-השאלת-ספרים.pdf" download="all"]

[embeddoc url="https://tichonhadash.co.il/wp-content/uploads/2017/07/הודעה-לגבי-תלבושת-אחידה.pdf" download="all"]

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת