[av_codeblock wrapper_element=" wrapper_element_attributes="]

להיות איתך

[/av_codeblock]

[av_section min_height=" min_height_px='500px' padding='default' shadow='no-shadow' bottom_border='no-border-styling' bottom_border_diagonal_color='#333333' bottom_border_diagonal_direction='scroll' bottom_border_style='scroll' scroll_down=" id=" color='main_color' custom_bg=" src=" attach='scroll' position='top left' repeat='no-repeat' video=" video_ratio='16:9' video_mobile_disabled=" overlay_enable=" overlay_opacity='0.5' overlay_color=" overlay_pattern=" overlay_custom_pattern=" av-desktop-hide=" av-medium-hide=" av-small-hide=" av-mini-hide=" av_element_hidden_in_editor='0']
[av_one_third first min_height=" vertical_alignment=" space=" custom_margin=" margin='0px' padding='0px' border=" border_color=" radius='0px' background_color=" src=" background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation=" mobile_breaking=" mobile_display="]

[av_image src='https://tichonhadash.co.il/wp-content/uploads/2013/04/sectionbg.jpg' attachment='3478' attachment_size='full' align='center' styling=" hover=" link=" target=" caption=" font_size=" appearance=" overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' admin_preview_bg="][/av_image]

[/av_one_third][av_two_third min_height=" vertical_alignment=" space=" custom_margin=" margin='0px' padding='0px' border=" border_color=" radius='0px' background_color=" src=" background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation=" mobile_breaking=" mobile_display="]

[av_textblock size=" font_color=" color=" av-medium-font-size=" av-small-font-size=" av-mini-font-size=" admin_preview_bg="]

"להיות איתך" – רפורמה מבנית, פדגוגית וערכית

התוכנית  "להיות איתך" פותחה בתיכון חדש הרצליה בשנים 2006-2005

ע"י מר יעקב נחום , המנהל הראשון של ביה"ס, והיא פועלת בתיכון בהצלחה מאז ועד היום.

הרציונל:

 • העצמת הקשר בין התלמיד למבוגר בביה"ס
 • יצירת קשר משמעותי המעניק תחושת ביטחון תוך חינוך למחויבות ואחריות.
 • הגברת תחושת השייכות והלכידות בקבוצות ההנחיה.
 • יצירת נורמות התנהגות וקודים אתיים קבוצתיים.
 • העצמה של תחושת ה"נראות" והמסוגלות בקרב התלמידים בקבוצות הלמידה.
 • שיפור הדימוי העצמי ויצירת הנעה.
 • העצמת ערך הנתינה וחינוך לערכי יסוד.
 • עידוד למצוינות אישית.

העקרונות :

קבוצות הנחיה – הנחיה אישית

 • ביטול מסגרת כיתת האם
 • קבוצות הנחיה + הנחיה אישית
 • דינמיקה קבוצתית
 • פגישות אישיות
 • בניית תוכנית עבודה ומעקב אחר השגים

קבוצות למידה למצוינות אישית

 • התאמת שיטות הוראה ודרכי הוראה ייחודית, עד ללימודים אקדמיים
 • חלוקת שעות דיפרנציאלית. מותאמת לקבוצה עפ"י הישגים, קצב למידה ודרכי הוראה.

שיטות ודרכי הוראה מותאמות

 • התאמת שיטות הוראה ודרכי הוראה לקבוצות הלימוד עפ"י מאפייניה
 • הקניית כישורי חשיבה ללמידה ולמצוינות

תוצרי התוכנית והישגיה:

השתפר האקלים המיטבי בקרב תלמידים ומורים

הועצמה תחושת הרווחה המקצועית של מורי ביה"ס

התעצמה מידת מחויבותם ואחריותם של המורים להישגי התלמידים

גדלה מידת האחריותיות, השותפות והסולידריות בין המורים

עלייה ניכרת בהישגים הלימודיים

עלייה ניכרת באחוז המתגייסים לצה"ל כולל גיוס ליחידות לוחמה ולקצונה

[/av_textblock]

[/av_two_third]
[/av_section]

הגדרות כלליות כניסה למערכת