צוות שכבה י"א

רכז שכבה : ניסן דלמדיגו 

יועצת שכבה : יונת חגואל

מזכירות בי"ס : עמנואל שירן ולוי נאוה  

הגדרות כלליות כניסה למערכת