רכז שכבה – יצחאייק עמית

מזכירת שכבה – אורן אביה

יועצת -אוחנה  קארין

הגדרות כלליות כניסה למערכת